ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลลูกเสือไซเบอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 91
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.3 1833
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.2 962
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.1 1246
ข้อสอบโอเน็ตการงานปี52 119
ข้อสอบโอเน็ตการงานปี51 128
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.3 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 7379
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.3 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 992.5 KB 8807
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.2 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1018.5 KB 12474
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.2 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 866 KB 3069
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.1 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 607.5 KB 14500
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.1 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 35086
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.3 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 16530
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.3 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 25401
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.2 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 84715
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.2 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 781 KB 22731
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.1 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 624.5 KB 6989
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.1 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 576 KB 9612
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 150.23 KB 3941
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 153.22 KB 5285
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 221.25 KB 2596
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.6 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.9 KB 981
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.6 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 58.96 KB 1162
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.5 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 1483
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.5 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.68 KB 1395
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.4 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 61.52 KB 941
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.4 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 70.89 KB 3365
ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 211
วีเน็ตICT Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 166
วีเน็ตพื้นฐานพาณิชยกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 461
ข้อสอบอังกฤษ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.43 KB 1283
ข้อสอบอังกฤษ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.95 KB 12756
ข้อสอบสังคม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.09 KB 667
ข้อสอบสังคม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.33 KB 548
ข้อสอบวิทย์9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.92 KB 997
ข้อสอบวิทย์8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.95 KB 770
ข้อสอบวิทย์7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.43 KB 986
ข้อสอบวิทย์6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.45 KB 704
ข้อสอบวิทย์5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 716
ข้อสอบวิทย์4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.31 KB 739
ข้อสอบวิทย์3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 836
ข้อสอบวิทย์2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 967
ข้อสอบวิทย์1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 1899
ข้อสอบคณิต2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.64 KB 1307
ข้อสอบคณิต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.58 KB 1916
ข้อสอบภาษาไทย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.53 KB 5930
ข้อสอบภาษาไทย1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.87 KB 2534
การคิดอัตรมกำลังครูมัธยมxls Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217 KB 394
การคิดอัตรมกำลังครูมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 168
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.28 KB 502
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 625
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.92 KB 663
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.51 KB 891
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 291
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 330
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.03 KB 271
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 308
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.05 KB 249
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 185
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.26 KB 190
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.15 KB 226
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.59 KB 217
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 179
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.83 KB 212
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 294
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.08 KB 261
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 243
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.78 KB 362
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.37 KB 443
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.6 ชุด2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.63 KB 363
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 296
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.2 KB 471
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.47 KB 633
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.7 KB 533
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 5266
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 669
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 905
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.76 KB 426
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 517
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.51 KB 826
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.63 KB 1752
joomla ZIP Archive ขนาดไฟล์ 33.74 KB 216
การนำเกรดจากBookMarkIIIกลับมาในStudent2551VIII Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.5 KB 324
คู่มือการตรวจผลงานทางวิชาการสายผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 744
T Score ตัวอย่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.8 KB 392
รายชื่อนักเรียนชั้นม.6ปี56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.5 KB 304
ข้อสอบPISAการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 2854
ข้อสอบPISAคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 1698
ข้อสอบPISAวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 692
วิจัยหน้าเดียว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.45 KB 2013
แนวทางการใช้เงินสนับสนุนการศึกษา2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 299
ทักษะการคิดชั้นสูง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 641
ผลคะแนนโอเน็ต มาตรฐานที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 549 KB 361
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.44 KB 1354
แฟ้มสะสมงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 1016
ตารางเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.69 KB 1112
ประเมิน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 541.5 KB 392
เกณฑ์การจบใส่ ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 505
ไฟล์สำหรับจัดซื้อพัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 401
หนึ่งแสนครูดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 115.81 KB 717
แนะนำวิธีเรียนเก่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.42 KB 2326
ไฟล์คำนวณ T-Score เปรียบเทียบปีที่ผ่านมากับปีที่ส่ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.8 KB 629
ไฟล์คำนวณ T-Score ก่อนเรียน/หลังเรียน ตามตัวอย่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.77 KB 1074
T-Score Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.57 KB 790
การใช้โปรแกรม BookMarkII ปรับปรุงใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 481
การโอนข้อมูลจาก Student2551 ไป Semester และ BookMark Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.64 KB 666
แบบเบิกพัสดุ2556(แบบเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.5 KB 653
แบบเบิกพัสดุ2556(รูปแบบพิมพ์)และแบบเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151 KB 548
แนวข้อสอบ UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.7 KB 809
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 1068
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 370
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.07 KB 335
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสุขศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.61 KB 342
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 568
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 837
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.73 KB 1661
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 1659
หลักสูตรแกนกลาง2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.2 KB 614
คู่มือการใช้ BookMarks'2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 1936
สรุปความรู้คณิตม.ปลายสั้นๆ ชุดที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.75 KB 2168
แบบฝึกกรณฑ์2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1640
แบบฝึกกรณฑ์1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 2091
แบบฝึกตรีโกณมิติ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 2073
แบบฝึกคณิตพื้นฐาน6-2(สถิติ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 5459
การแสดงความคิดเห็น(ม.5-2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.05 KB 4872
ความสัมพันธ์(คณิตม.4)3-4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 1537
ความสัมพันธ์ (คณิต ม.4)1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 2208
คณิตเพิ่มเติมม.5-1(log) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.95 MB 2204
ตารางlog Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 1407
แบบฝึก ม.1 เลขยกกำลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 1781
แบบฝึกคณิตม.5เทอม1ชุด1-12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 3617
แบบฝึกคณิตม.6เทอม1ชุด7-13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 3839
แบบฝึกคณิตม.6เทอม1ชุด1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 28802
แบบฝึกการทดลองสุ่มและเหตุการณ์2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.8 MB 3302
แบบฝึกการทดลองสุ่มและเหตุการณ์1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 2894
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 671.65 KB 3727
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 5837
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 15398
รายงานครูณัชบทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.44 KB 800
รายงานครูณัชบทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.08 KB 678
รายงานครูณัชบทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.53 KB 933
รายงานครูณัชบทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.39 KB 878
รายงานครูณัชบทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.79 KB 1899
คำรับรองการปฏิบัติราชการ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 288.71 KB 1383
งานปี2558
การใช้ google drive ส่วนกลางของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.11 KB 107
การดาวน์โหลดด้วย Baidu Browser Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.52 KB 132
การดาวน์โหลอวิดีโอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.62 KB 108
สรุปรายการแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.6 KB 147
รวมเกณฑ์การแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.25 KB 202
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.38 KB 76
ตัวอักษรกรมแบบวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.42 KB 219
ต.ย.ผังแสดงโครงงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.15 KB 140
แข่งขันวิชาการ58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.67 KB 107