ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลลูกเสือไซเบอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 108
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.3 2143
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.2 1106
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.1 1396
ข้อสอบโอเน็ตการงานปี52 140
ข้อสอบโอเน็ตการงานปี51 145
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.3 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 7775
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.3 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 992.5 KB 13873
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.2 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1018.5 KB 14588
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.2 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 866 KB 4432
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.1 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 607.5 KB 16255
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.1 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 38357
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.3 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 18738
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.3 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 31555
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.2 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 86645
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.2 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 781 KB 28904
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.1 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 624.5 KB 9088
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.1 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 576 KB 13911
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 150.23 KB 4696
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 153.22 KB 6944
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 221.25 KB 2986
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.6 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.9 KB 1152
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.6 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 58.96 KB 1492
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.5 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 2200
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.5 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.68 KB 1541
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.4 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 61.52 KB 1145
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.4 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 70.89 KB 4028
ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 234
วีเน็ตICT Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 179
วีเน็ตพื้นฐานพาณิชยกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 500
ข้อสอบอังกฤษ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.43 KB 1476
ข้อสอบอังกฤษ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.95 KB 15463
ข้อสอบสังคม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.09 KB 781
ข้อสอบสังคม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.33 KB 574
ข้อสอบวิทย์9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.92 KB 1102
ข้อสอบวิทย์8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.95 KB 831
ข้อสอบวิทย์7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.43 KB 1068
ข้อสอบวิทย์6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.45 KB 764
ข้อสอบวิทย์5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 773
ข้อสอบวิทย์4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.31 KB 838
ข้อสอบวิทย์3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 918
ข้อสอบวิทย์2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 1063
ข้อสอบวิทย์1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 2047
ข้อสอบคณิต2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.64 KB 1364
ข้อสอบคณิต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.58 KB 2001
ข้อสอบภาษาไทย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.53 KB 7368
ข้อสอบภาษาไทย1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.87 KB 2747
การคิดอัตรมกำลังครูมัธยมxls Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217 KB 527
การคิดอัตรมกำลังครูมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 178
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.28 KB 547
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 696
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.92 KB 716
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.51 KB 978
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 308
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 359
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.03 KB 283
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 319
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.05 KB 282
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 199
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.26 KB 200
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.15 KB 238
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.59 KB 227
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 191
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.83 KB 220
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 308
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.08 KB 268
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 252
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.78 KB 374
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.37 KB 463
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.6 ชุด2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.63 KB 383
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 313
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.2 KB 500
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.47 KB 667
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.7 KB 552
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 5289
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 691
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 925
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.76 KB 461
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 549
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.51 KB 879
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.63 KB 1805
joomla ZIP Archive ขนาดไฟล์ 33.74 KB 230
การนำเกรดจากBookMarkIIIกลับมาในStudent2551VIII Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.5 KB 338
คู่มือการตรวจผลงานทางวิชาการสายผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 764
T Score ตัวอย่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.8 KB 410
รายชื่อนักเรียนชั้นม.6ปี56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.5 KB 311
ข้อสอบPISAการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 2911
ข้อสอบPISAคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 1727
ข้อสอบPISAวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 776
วิจัยหน้าเดียว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.45 KB 2073
แนวทางการใช้เงินสนับสนุนการศึกษา2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 312
ทักษะการคิดชั้นสูง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 663
ผลคะแนนโอเน็ต มาตรฐานที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 549 KB 375
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.44 KB 1391
แฟ้มสะสมงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 1069
ตารางเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.69 KB 1140
ประเมิน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 541.5 KB 415
เกณฑ์การจบใส่ ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 521
ไฟล์สำหรับจัดซื้อพัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 418
หนึ่งแสนครูดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 115.81 KB 742
แนะนำวิธีเรียนเก่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.42 KB 2344
ไฟล์คำนวณ T-Score เปรียบเทียบปีที่ผ่านมากับปีที่ส่ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.8 KB 658
ไฟล์คำนวณ T-Score ก่อนเรียน/หลังเรียน ตามตัวอย่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.77 KB 1093
T-Score Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.57 KB 836
การใช้โปรแกรม BookMarkII ปรับปรุงใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 500
การโอนข้อมูลจาก Student2551 ไป Semester และ BookMark Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.64 KB 685
แบบเบิกพัสดุ2556(แบบเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.5 KB 668
แบบเบิกพัสดุ2556(รูปแบบพิมพ์)และแบบเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151 KB 565
แนวข้อสอบ UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.7 KB 825
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 1112
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 386
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.07 KB 346
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสุขศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.61 KB 354
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 583
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 860
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.73 KB 1680
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 1712
หลักสูตรแกนกลาง2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.2 KB 628
คู่มือการใช้ BookMarks'2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 2028
สรุปความรู้คณิตม.ปลายสั้นๆ ชุดที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.75 KB 2192
แบบฝึกกรณฑ์2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1663
แบบฝึกกรณฑ์1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 2119
แบบฝึกตรีโกณมิติ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 2116
แบบฝึกคณิตพื้นฐาน6-2(สถิติ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 5494
การแสดงความคิดเห็น(ม.5-2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.05 KB 6131
ความสัมพันธ์(คณิตม.4)3-4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 1553
ความสัมพันธ์ (คณิต ม.4)1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 2223
คณิตเพิ่มเติมม.5-1(log) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.95 MB 2227
ตารางlog Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 1429
แบบฝึก ม.1 เลขยกกำลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 1832
แบบฝึกคณิตม.5เทอม1ชุด1-12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 3642
แบบฝึกคณิตม.6เทอม1ชุด7-13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 3864
แบบฝึกคณิตม.6เทอม1ชุด1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 28830
แบบฝึกการทดลองสุ่มและเหตุการณ์2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.8 MB 3347
แบบฝึกการทดลองสุ่มและเหตุการณ์1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 2918
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 671.65 KB 3756
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 5862
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 15432
รายงานครูณัชบทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.44 KB 819
รายงานครูณัชบทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.08 KB 699
รายงานครูณัชบทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.53 KB 942
รายงานครูณัชบทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.39 KB 886
รายงานครูณัชบทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.79 KB 1923
คำรับรองการปฏิบัติราชการ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 288.71 KB 1404
งานปี2558
การใช้ google drive ส่วนกลางของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.11 KB 125
การดาวน์โหลดด้วย Baidu Browser Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.52 KB 148
การดาวน์โหลอวิดีโอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.62 KB 124
สรุปรายการแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.6 KB 159
รวมเกณฑ์การแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.25 KB 216
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.38 KB 85
ตัวอักษรกรมแบบวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.42 KB 253
ต.ย.ผังแสดงโครงงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.15 KB 156
แข่งขันวิชาการ58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.67 KB 122