ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลลูกเสือไซเบอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 228
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.3 3866
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.2 2355
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.1 2495
ข้อสอบโอเน็ตการงานปี52 299
ข้อสอบโอเน็ตการงานปี51 298
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.3 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 10357
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.3 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 992.5 KB 25171
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.2 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1018.5 KB 20838
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.2 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 866 KB 7208
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.1 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 607.5 KB 22208
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.1 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 45506
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.3 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 29245
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.3 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 40810
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.2 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 96012
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.2 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 781 KB 36226
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.1 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 624.5 KB 19697
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.1 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 576 KB 22240
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 150.23 KB 8693
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 153.22 KB 11053
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 221.25 KB 5751
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.6 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.9 KB 2045
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.6 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 58.96 KB 3205
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.5 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 4899
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.5 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.68 KB 2642
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.4 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 61.52 KB 2374
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.4 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 70.89 KB 5326
ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 460
วีเน็ตICT Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 276
วีเน็ตพื้นฐานพาณิชยกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 599
ข้อสอบอังกฤษ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.43 KB 3359
ข้อสอบอังกฤษ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.95 KB 24753
ข้อสอบสังคม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.09 KB 1257
ข้อสอบสังคม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.33 KB 865
ข้อสอบวิทย์9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.92 KB 1883
ข้อสอบวิทย์8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.95 KB 1287
ข้อสอบวิทย์7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.43 KB 1530
ข้อสอบวิทย์6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.45 KB 1222
ข้อสอบวิทย์5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 1240
ข้อสอบวิทย์4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.31 KB 1341
ข้อสอบวิทย์3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 1460
ข้อสอบวิทย์2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 1761
ข้อสอบวิทย์1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 2913
ข้อสอบคณิต2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.64 KB 1863
ข้อสอบคณิต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.58 KB 2543
ข้อสอบภาษาไทย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.53 KB 10660
ข้อสอบภาษาไทย1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.87 KB 3872
การคิดอัตรมกำลังครูมัธยมxls Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217 KB 743
การคิดอัตรมกำลังครูมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 244
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.28 KB 1007
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 1112
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.92 KB 1120
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.51 KB 1410
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 375
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 433
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.03 KB 376
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 423
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.05 KB 338
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 256
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.26 KB 274
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.15 KB 313
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.59 KB 296
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 253
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.83 KB 308
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 396
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.08 KB 342
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 327
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.78 KB 470
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.37 KB 558
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.6 ชุด2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.63 KB 469
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 422
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.2 KB 681
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.47 KB 941
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.7 KB 637
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 5403
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 873
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 1093
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.76 KB 640
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 740
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.51 KB 1178
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.63 KB 2099
joomla ZIP Archive ขนาดไฟล์ 33.74 KB 294
การนำเกรดจากBookMarkIIIกลับมาในStudent2551VIII Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.5 KB 401
คู่มือการตรวจผลงานทางวิชาการสายผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 842
T Score ตัวอย่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.8 KB 549
รายชื่อนักเรียนชั้นม.6ปี56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.5 KB 376
ข้อสอบPISAการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 3172
ข้อสอบPISAคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 1892
ข้อสอบPISAวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 1048
วิจัยหน้าเดียว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.45 KB 2515
แนวทางการใช้เงินสนับสนุนการศึกษา2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 372
ทักษะการคิดชั้นสูง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 773
ผลคะแนนโอเน็ต มาตรฐานที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 549 KB 448
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.44 KB 1552
แฟ้มสะสมงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 1327
ตารางเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.69 KB 1328
ประเมิน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 541.5 KB 493
เกณฑ์การจบใส่ ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 611
ไฟล์สำหรับจัดซื้อพัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 506
หนึ่งแสนครูดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 115.81 KB 879
แนะนำวิธีเรียนเก่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.42 KB 2452
ไฟล์คำนวณ T-Score เปรียบเทียบปีที่ผ่านมากับปีที่ส่ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.8 KB 799
ไฟล์คำนวณ T-Score ก่อนเรียน/หลังเรียน ตามตัวอย่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.77 KB 1252
T-Score Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.57 KB 1882
การใช้โปรแกรม BookMarkII ปรับปรุงใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 607
การโอนข้อมูลจาก Student2551 ไป Semester และ BookMark Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.64 KB 792
แบบเบิกพัสดุ2556(แบบเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.5 KB 739
แบบเบิกพัสดุ2556(รูปแบบพิมพ์)และแบบเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151 KB 645
แนวข้อสอบ UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.7 KB 900
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 1438
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 470
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.07 KB 409
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสุขศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.61 KB 433
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 666
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 1036
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.73 KB 1868
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 1979
หลักสูตรแกนกลาง2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.2 KB 709
คู่มือการใช้ BookMarks'2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 2307
สรุปความรู้คณิตม.ปลายสั้นๆ ชุดที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.75 KB 2313
แบบฝึกกรณฑ์2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1847
แบบฝึกกรณฑ์1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 2260
แบบฝึกตรีโกณมิติ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 2271
แบบฝึกคณิตพื้นฐาน6-2(สถิติ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 5665
การแสดงความคิดเห็น(ม.5-2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.05 KB 8847
ความสัมพันธ์(คณิตม.4)3-4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 1660
ความสัมพันธ์ (คณิต ม.4)1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 2336
คณิตเพิ่มเติมม.5-1(log) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.95 MB 2332
ตารางlog Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 1492
แบบฝึก ม.1 เลขยกกำลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 2070
แบบฝึกคณิตม.5เทอม1ชุด1-12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 3851
แบบฝึกคณิตม.6เทอม1ชุด7-13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 4003
แบบฝึกคณิตม.6เทอม1ชุด1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 28982
แบบฝึกการทดลองสุ่มและเหตุการณ์2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.8 MB 3476
แบบฝึกการทดลองสุ่มและเหตุการณ์1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 3045
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 671.65 KB 3871
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 6012
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 15570
รายงานครูณัชบทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.44 KB 896
รายงานครูณัชบทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.08 KB 751
รายงานครูณัชบทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.53 KB 1014
รายงานครูณัชบทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.39 KB 947
รายงานครูณัชบทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.79 KB 2046
คำรับรองการปฏิบัติราชการ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 288.71 KB 1470
งานปี2558
การใช้ google drive ส่วนกลางของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.11 KB 189
การดาวน์โหลดด้วย Baidu Browser Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.52 KB 208
การดาวน์โหลอวิดีโอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.62 KB 184
สรุปรายการแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.6 KB 211
รวมเกณฑ์การแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.25 KB 267
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.38 KB 139
ตัวอักษรกรมแบบวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.42 KB 371
ต.ย.ผังแสดงโครงงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.15 KB 269
แข่งขันวิชาการ58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.67 KB 192