ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
234/3 หมู่ 1   ตำบลบ่อกรุ  อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3557-5191 เบอร์โทรสาร 0-3557-5191
Email : bokruwittaya@borkruwittaya.ac.th