หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.68 MB
Adobe Acrobat Document ว2-การอนุมัติให้ลา ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย 64   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356.56 KB
Adobe Acrobat Document ว22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 966.92 KB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 919.21 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.55 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.58 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาระ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 467.43 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB