ข่าวประชาสัมพันธ์
ยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนบ่อกรุวิทยามีความประสงค์จะเปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามกำหนดของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาสามารถยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
โดยขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ่อกรุวิทยาหรือhttp://www.borkruwittaya.ac.th/ตั้งแต่วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
และยื่นซองประมูลราคาในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ถึง 3 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ที่ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป (จะมอบซองให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บไว้ในตู้เซฟโรงเรียนจนกว่าจะถึงวันเปิดซอง)
เปิดซองประมูลราคาในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,10:56   อ่าน 745 ครั้ง