ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ร้านอาหารประเภทผลไม้ตามฤดูกาล ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
เรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ร้านอาหารประเภทผลไม้ตามฤดูกาล ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ่อกรุวิทยา หรือ http://www.borkruwittaya.ac.th/ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน โดยเว้นวันหยุดราชการ ยื่นซองประมูลราคาในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 1๒.๐๐ น.  ที่ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป เปิดซองประมูลราคาในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา

เอกสารแนบ คลิกลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/10KzI6eZ2oZxrZH0gUCRpp0Nhp2RK7vnd?usp=share_link
 
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2566,21:25   อ่าน 126 ครั้ง