Bokru News
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปราโมทย์ เจตนเสน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ของสถานศึกษา โดยมีนายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยาให้การต้อนรับ

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,19:04   อ่าน 3783 ครั้ง