Bokru News
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๙/๒๕๖๔)

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๙/๒๕๖๔) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำแก่คณะครู ณ ห้องประชุมจันร์ใหม่มูล

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,19:09   อ่าน 3821 ครั้ง