Bokru News
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา นำโดยผู้อำนวยการวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ รองผู้อำนวยการฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร ทีมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลนักเรียน พร้อมเป็นกำลังใจในการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๒ ขอขอบคุณ ผู้ปกครองที่ได้มอบความไว้วางใจ...อนุญาตให้เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จนดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,19:12   อ่าน 3807 ครั้ง