Bokru News
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นำโดยนายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล ประธานกรรมการสถานศึกษา นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือในการวางแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนบ่อกรุวิทยาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) คือ แบบ On-site แบบ Online และแบบ On hand (สลับวันมาเรียน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และความปลอดภัยให้กับนักเรียน ภายใต้ ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข้มงวดในสถานศึกษา

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,19:15   อ่าน 3851 ครั้ง