Bokru News
กิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึึกษาสุุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสัังกัด โดยมีกิจกรรมการมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชน บริเวณตลาดสามชุกร้อยปี พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๙ พรรษาณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,19:17   อ่าน 3827 ครั้ง