ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0898369323
อีเมล์ : bknatchaphon@gmail.com
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2557,14:38  อ่าน 478 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2557,14:38   อ่าน 478 ครั้ง