ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0898369323
อีเมล์ : bknatchaphon@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2556,13:47  อ่าน 822 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2556,13:47   อ่าน 822 ครั้ง