ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : *****ให้นักเรียนเข้าไปที่ดาวโลดไฟล์เอกสารเพื่อพิมพ์แบบฝึกแทนนะทางด้านขวามือนะ http://www.borkruwittaya.ac.th/ ****
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2554,22:28  อ่าน 1033 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตม.6เทอม1
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2554,20:28  อ่าน 1670 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หัวข้อวิทยานิพนธ์ความคาดหวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อคุณลักษณะและบทบาทด้านการบริหารของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2554,16:15  อ่าน 1074 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและข้อมูล และเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2554,16:05  อ่าน 1935 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2554,15:23  อ่าน 1409 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเลขยกกำลัง1-7
ชื่ออาจารย์ : น.ส.อโณทัย กิตติธรรมการณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2554,15:11  อ่าน 968 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โน็ตเพลงนางครวญ เถา
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกสรยุตต์ จุลปานนท์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2554,10:37  อ่าน 2222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนเรื่องจำนวน
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:02  อ่าน 1001 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกห.ร.ม.และค.ร.น.
ชื่ออาจารย์ : น.ส.อโณทัย กิตติธรรมการณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2554,13:38  อ่าน 2054 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แคลคูลัสเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2554,14:00  อ่าน 1109 ครั้ง
รายละเอียด..