ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านหนองอุโลก
ชื่ออาจารย์ : นายสุขวิทย์ ปู้ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2554,15:21  อ่าน 1498 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการประมวลผลคำ (ผลงานทางวิชาการ)
ชื่ออาจารย์ : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2554,20:33  อ่าน 1317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรการนำเสนอข้อมูลด้วยเพาเวอร์พอยต์
ชื่ออาจารย์ : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2554,23:04  อ่าน 1551 ครั้ง
รายละเอียด..