ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนายุต เตชะศรีบูรพา (ยุต)
ปีที่จบ : ๒๕๕๕   รุ่น : ๓๔
อีเมล์ : yutyoung_nice@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/yutyoung
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Sheraton Pattaya Resort
ตำแหน่ง : Front office
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Pattaya, Thailand

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 มิ.ย. 2557,04:05 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.145.102


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล