ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 461) 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา(ภาษาไทย) (อ่าน 417) 22 มิ.ย. 61
ประกาศผลการสอบเข้าชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 719) 01 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 966) 01 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบเข้าชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 780) 01 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 512) 29 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 543) 29 มี.ค. 61
ประกาศผลออนไลน์ (อ่าน 654) 07 มี.ค. 61
ประกวดราคาครุภัณฑ์ (อ่าน 560) 27 ก.พ. 61
ตารางสอนครู 2/60 (อ่าน 748) 17 ต.ค. 60
ตารางสอนนักเรียน 2/60 (อ่าน 640) 17 ต.ค. 60
กำหนดการหลังสอบ 1/60 (อ่าน 700) 29 ก.ย. 60
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1320) 12 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 908) 02 เม.ย. 60
ประกาศคะแนนสอบ ชั้น ม.4 / ปวช.1 ปีการศึกษา 2560 ฉบับแก้ไข แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 939) 02 เม.ย. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา (อ่าน 662) 07 มี.ค. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.9 (อ่าน 691) 07 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 708) 09 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาจ้าง การจ้างงาน งานพื้นผิวหินขัด (อ่าน 568) 08 พ.ย. 59
เอกสารการสอบการจ้าง (อ่าน 708) 08 พ.ย. 59
เฉลยข้อสอบ O-NET ปร 2558 (อ่าน 770) 24 ก.ค. 59
ผลสอบเข้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 896) 07 เม.ย. 59
ผลสอบเข้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 692) 07 เม.ย. 59
ผลสอบเข้านักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 812) 07 เม.ย. 59
ข้อสอบกลาง ม.1-2 (อ่าน 1039) 25 ธ.ค. 58
ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 714) 08 ก.ย. 58
รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 964) 07 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี 2556 และ ป (อ่าน 767) 07 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี 2556 และ ป (อ่าน 713) 07 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อพัสดุคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงป (อ่าน 764) 07 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (อ่าน 707) 03 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ(ต่อ) (อ่าน 769) 03 ส.ค. 58
บันทึกการนิเทศโดยเพื่อครู (อ่าน 752) 14 ก.ค. 58
แบบบันทึกการนิเทศ (อ่าน 797) 10 ก.ค. 58
กำหนดการนิเทศ (อ่าน 705) 10 ก.ค. 58
การเข้าระบบอินเทอร์เน็ต WiFi โรงเรียนบ่อกรุวิทยา (อ่าน 856) 20 ต.ค. 57
รายละเอียดสอบราคา (อ่าน 833) 14 ต.ค. 57
ประกาศสอบราคา (อ่าน 821) 14 ต.ค. 57
การนำข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 (อ่าน 941) 24 ก.ย. 57
การดาวน์โหลดและอัพโหลดสมาชิกลูกเสือไซเบอร์ (อ่าน 900) 24 ก.ย. 57