ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นวลอนงค์ วารีนิล (นวล...โบ)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 20
อีเมล์ : chockkob_cherry@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท (ผลิตป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด)
ตำแหน่ง : เจ้าของกิจการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 235/10 ถนนชุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ก.ย. 2554,23:16 น.   หมายเลขไอพี : 223.205.168.105


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล