ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เกตน์สิรี สะราคำ (เจี๊ยบ)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 18
อีเมล์ : jeab.ks99@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล(ไทย)จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 91 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐ

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ธ.ค. 2558,14:33 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.36.242


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล