ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนิฐตา ภูฆัง (ต้าร์)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 23
อีเมล์ : thanitapuk_223_5@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ(ด้านอ้อย)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 109 หมู่ 10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 เม.ย. 2554,14:29 น.   หมายเลขไอพี : 58.137.145.245


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล