รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
234/3 หมู่ 1   ตำบลบ่อกรุ  อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3557-5191 เบอร์แฟกส์ 0-3557-5191
Email : bokruwittaya@borkruwittaya.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :