ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานปี2558
การใช้ google drive ส่วนกลางของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.11 KB 48734
การดาวน์โหลดด้วย Baidu Browser Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.52 KB 48486
การดาวน์โหลอวิดีโอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.62 KB 48715
สรุปรายการแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.6 KB 48302
รวมเกณฑ์การแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.25 KB 48367
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.38 KB 48174
ตัวอักษรกรมแบบวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.42 KB 48524
ต.ย.ผังแสดงโครงงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.15 KB 48351
แข่งขันวิชาการ58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.67 KB 48613
อื่นๆ
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลลูกเสือไซเบอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 48633
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.3 48610
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.2 48907
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.1 48981
ข้อสอบโอเน็ตการงานปี52 48538
ข้อสอบโอเน็ตการงานปี51 48625
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.3 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 50016
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.3 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 992.5 KB 50439
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.2 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1018.5 KB 50098
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.2 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 866 KB 49591
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.1 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 607.5 KB 49747
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.1 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 51308
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.3 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 51206
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.3 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 56081
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.2 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 50256
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.2 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 781 KB 49562
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.1 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 624.5 KB 51032
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.1 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 576 KB 56711
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 150.23 KB 51683
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 153.22 KB 50787
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 221.25 KB 50102
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.6 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.9 KB 54257
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.6 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 58.96 KB 48837
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.5 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 50408
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.5 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.68 KB 50406
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.4 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 61.52 KB 51328
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.4 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 70.89 KB 53170
ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 48548
วีเน็ตICT Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 48783
วีเน็ตพื้นฐานพาณิชยกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48648
ข้อสอบอังกฤษ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.43 KB 49011
ข้อสอบอังกฤษ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.95 KB 49454
ข้อสอบสังคม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.09 KB 48803
ข้อสอบสังคม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.33 KB 49130
ข้อสอบวิทย์9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.92 KB 48402
ข้อสอบวิทย์8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.95 KB 48291
ข้อสอบวิทย์7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.43 KB 48237
ข้อสอบวิทย์6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.45 KB 48589
ข้อสอบวิทย์5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 48749
ข้อสอบวิทย์4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.31 KB 48579
ข้อสอบวิทย์3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 48324
ข้อสอบวิทย์2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 48268
ข้อสอบวิทย์1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 48342
ข้อสอบคณิต2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.64 KB 48574
ข้อสอบคณิต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.58 KB 48559
ข้อสอบภาษาไทย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.53 KB 49053
ข้อสอบภาษาไทย1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.87 KB 49224
การคิดอัตรมกำลังครูมัธยมxls Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217 KB 48324
การคิดอัตรมกำลังครูมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48433
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.28 KB 49058
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 48472
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.92 KB 49243
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.51 KB 48675
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 48410
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48344
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.03 KB 48720
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 49264
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.05 KB 48166
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 48289
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.26 KB 48307
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.15 KB 48349
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.59 KB 48708
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 48412
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.83 KB 50487
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 48265
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.08 KB 49404
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 48269
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.78 KB 48600
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.37 KB 48568
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.6 ชุด2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.63 KB 48350
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 48364
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.2 KB 48257
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.47 KB 48631
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.7 KB 48438
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 48301
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48829
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48299
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.76 KB 48384
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 48372
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.51 KB 48604
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.63 KB 48582
joomla ZIP Archive ขนาดไฟล์ 33.74 KB 48337
การนำเกรดจากBookMarkIIIกลับมาในStudent2551VIII Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.5 KB 48304
คู่มือการตรวจผลงานทางวิชาการสายผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48260
T Score ตัวอย่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.8 KB 48427
รายชื่อนักเรียนชั้นม.6ปี56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.5 KB 48366
ข้อสอบPISAการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48567
ข้อสอบPISAคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48330
ข้อสอบPISAวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48605
วิจัยหน้าเดียว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.45 KB 48280
แนวทางการใช้เงินสนับสนุนการศึกษา2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 48254
ทักษะการคิดชั้นสูง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48435
ผลคะแนนโอเน็ต มาตรฐานที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 549 KB 48514
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.44 KB 48329
แฟ้มสะสมงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 48284
ตารางเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.69 KB 48252
ประเมิน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 541.5 KB 48191
เกณฑ์การจบใส่ ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48543
ไฟล์สำหรับจัดซื้อพัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 48449
หนึ่งแสนครูดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 115.81 KB 48356
แนะนำวิธีเรียนเก่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.42 KB 48220
ไฟล์คำนวณ T-Score เปรียบเทียบปีที่ผ่านมากับปีที่ส่ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.8 KB 48266
ไฟล์คำนวณ T-Score ก่อนเรียน/หลังเรียน ตามตัวอย่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.77 KB 48390
T-Score Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.57 KB 48464
การใช้โปรแกรม BookMarkII ปรับปรุงใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 48221
การโอนข้อมูลจาก Student2551 ไป Semester และ BookMark Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.64 KB 48630
แบบเบิกพัสดุ2556(แบบเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.5 KB 48344
แบบเบิกพัสดุ2556(รูปแบบพิมพ์)และแบบเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151 KB 48597
แนวข้อสอบ UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.7 KB 48616
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 48523
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 48407
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.07 KB 48541
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสุขศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.61 KB 48226
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48326
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48277
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.73 KB 48215
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 48668
หลักสูตรแกนกลาง2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.2 KB 48543
คู่มือการใช้ BookMarks'2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 48533
สรุปความรู้คณิตม.ปลายสั้นๆ ชุดที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.75 KB 48328
แบบฝึกกรณฑ์2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48318
แบบฝึกกรณฑ์1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48226
แบบฝึกตรีโกณมิติ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 48612
แบบฝึกคณิตพื้นฐาน6-2(สถิติ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 48610
การแสดงความคิดเห็น(ม.5-2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.05 KB 48347
ความสัมพันธ์(คณิตม.4)3-4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 48203
ความสัมพันธ์ (คณิต ม.4)1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48266
คณิตเพิ่มเติมม.5-1(log) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48531
ตารางlog Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48427
แบบฝึก ม.1 เลขยกกำลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48465
แบบฝึกคณิตม.5เทอม1ชุด1-12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48340
แบบฝึกคณิตม.6เทอม1ชุด7-13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 48401
แบบฝึกคณิตม.6เทอม1ชุด1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48578
แบบฝึกการทดลองสุ่มและเหตุการณ์2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.8 MB 48249
แบบฝึกการทดลองสุ่มและเหตุการณ์1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48505
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 671.65 KB 48494
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 48317
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 48391
รายงานครูณัชบทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.44 KB 48505
รายงานครูณัชบทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.08 KB 48215
รายงานครูณัชบทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.53 KB 48482
รายงานครูณัชบทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.39 KB 48329
รายงานครูณัชบทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.79 KB 48525
คำรับรองการปฏิบัติราชการ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 288.71 KB 48261