ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานปี2558
การใช้ google drive ส่วนกลางของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.11 KB 48518
การดาวน์โหลดด้วย Baidu Browser Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.52 KB 48311
การดาวน์โหลอวิดีโอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.62 KB 48577
สรุปรายการแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.6 KB 48156
รวมเกณฑ์การแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.25 KB 48227
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.38 KB 48059
ตัวอักษรกรมแบบวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.42 KB 48396
ต.ย.ผังแสดงโครงงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.15 KB 48234
แข่งขันวิชาการ58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.67 KB 48489
อื่นๆ
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลลูกเสือไซเบอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 48505
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.3 48194
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.2 48553
ข้อสอบตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.1 48525
ข้อสอบโอเน็ตการงานปี52 48409
ข้อสอบโอเน็ตการงานปี51 48503
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.3 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48693
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.3 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 992.5 KB 49385
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.2 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1018.5 KB 49014
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.2 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 866 KB 48595
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.1 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 607.5 KB 48580
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตเพิ่มเติม ม.1 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 50317
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.3 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 49920
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.3 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 54893
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.2 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 48869
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.2 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 781 KB 48534
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.1 ภาค 2 Word Document ขนาดไฟล์ 624.5 KB 49107
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตพื้นฐาน ม.1 ภาค 1 Word Document ขนาดไฟล์ 576 KB 55768
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 150.23 KB 50149
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 153.22 KB 49328
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 221.25 KB 48850
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.6 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.9 KB 51536
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.6 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 58.96 KB 48220
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.5 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 49736
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.5 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 52.68 KB 49778
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.4 ภาค2 Word Document ขนาดไฟล์ 61.52 KB 50706
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.4 ภาค1 Word Document ขนาดไฟล์ 70.89 KB 52564
ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 269 KB 48378
วีเน็ตICT Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 48664
วีเน็ตพื้นฐานพาณิชยกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48292
ข้อสอบอังกฤษ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.43 KB 48458
ข้อสอบอังกฤษ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.95 KB 48910
ข้อสอบสังคม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.09 KB 48453
ข้อสอบสังคม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.33 KB 48914
ข้อสอบวิทย์9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.92 KB 48220
ข้อสอบวิทย์8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.95 KB 48135
ข้อสอบวิทย์7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.43 KB 48087
ข้อสอบวิทย์6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.45 KB 48448
ข้อสอบวิทย์5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 48497
ข้อสอบวิทย์4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.31 KB 48415
ข้อสอบวิทย์3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 48146
ข้อสอบวิทย์2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 48082
ข้อสอบวิทย์1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 48116
ข้อสอบคณิต2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.64 KB 48232
ข้อสอบคณิต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.58 KB 48241
ข้อสอบภาษาไทย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.53 KB 48641
ข้อสอบภาษาไทย1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.87 KB 48771
การคิดอัตรมกำลังครูมัธยมxls Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217 KB 48205
การคิดอัตรมกำลังครูมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48314
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.28 KB 48854
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 48246
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.92 KB 49063
ข้อสอบโอเน็ตปี55ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.51 KB 48471
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 48295
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48231
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.03 KB 48593
ข้อสอบโอเน็ตปี55การงาน ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 49132
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.05 KB 48051
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 48178
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.26 KB 48181
ข้อสอบโอเน็ตปี55ศิลปะ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.15 KB 48234
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.59 KB 48597
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 48309
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.83 KB 50376
ข้อสอบโอเน็ตปี55พละ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 48143
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.08 KB 49287
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 48137
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.78 KB 48482
ข้อสอบโอเน็ตปี55สังคม ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.37 KB 48436
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.6 ชุด2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.63 KB 48236
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 48248
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.2 KB 48130
ข้อสอบโอเน็ตปี55วิทย์ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.47 KB 48498
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.7 KB 48297
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 48162
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48677
ข้อสอบโอเน็ตปี55คณิต ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48140
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.76 KB 48219
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 48176
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.51 KB 48408
ข้อสอบโอเน็ตปี55 ไทย ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.63 KB 48396
joomla ZIP Archive ขนาดไฟล์ 33.74 KB 48233
การนำเกรดจากBookMarkIIIกลับมาในStudent2551VIII Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.5 KB 48198
คู่มือการตรวจผลงานทางวิชาการสายผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48140
T Score ตัวอย่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.8 KB 48297
รายชื่อนักเรียนชั้นม.6ปี56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.5 KB 48257
ข้อสอบPISAการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48375
ข้อสอบPISAคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48161
ข้อสอบPISAวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48483
วิจัยหน้าเดียว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.45 KB 48088
แนวทางการใช้เงินสนับสนุนการศึกษา2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 48150
ทักษะการคิดชั้นสูง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48281
ผลคะแนนโอเน็ต มาตรฐานที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 549 KB 48411
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.44 KB 48207
แฟ้มสะสมงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 48123
ตารางเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.69 KB 48105
ประเมิน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 541.5 KB 48081
เกณฑ์การจบใส่ ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48412
ไฟล์สำหรับจัดซื้อพัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136 KB 48319
หนึ่งแสนครูดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 115.81 KB 48232
แนะนำวิธีเรียนเก่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.42 KB 48109
ไฟล์คำนวณ T-Score เปรียบเทียบปีที่ผ่านมากับปีที่ส่ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.8 KB 48129
ไฟล์คำนวณ T-Score ก่อนเรียน/หลังเรียน ตามตัวอย่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.77 KB 48250
T-Score Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.57 KB 48354
การใช้โปรแกรม BookMarkII ปรับปรุงใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 48111
การโอนข้อมูลจาก Student2551 ไป Semester และ BookMark Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.64 KB 48505
แบบเบิกพัสดุ2556(แบบเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.5 KB 48226
แบบเบิกพัสดุ2556(รูปแบบพิมพ์)และแบบเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151 KB 48493
แนวข้อสอบ UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.7 KB 48500
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 48318
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 48295
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.07 KB 48435
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสุขศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.61 KB 48117
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48198
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48152
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.73 KB 48058
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 48477
หลักสูตรแกนกลาง2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.2 KB 48419
คู่มือการใช้ BookMarks'2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 48400
สรุปความรู้คณิตม.ปลายสั้นๆ ชุดที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 584.75 KB 48196
แบบฝึกกรณฑ์2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48189
แบบฝึกกรณฑ์1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48098
แบบฝึกตรีโกณมิติ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 48457
แบบฝึกคณิตพื้นฐาน6-2(สถิติ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 48449
การแสดงความคิดเห็น(ม.5-2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.05 KB 48235
ความสัมพันธ์(คณิตม.4)3-4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 48076
ความสัมพันธ์ (คณิต ม.4)1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48139
คณิตเพิ่มเติมม.5-1(log) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48398
ตารางlog Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48311
แบบฝึก ม.1 เลขยกกำลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48298
แบบฝึกคณิตม.5เทอม1ชุด1-12 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48185
แบบฝึกคณิตม.6เทอม1ชุด7-13 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 48269
แบบฝึกคณิตม.6เทอม1ชุด1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48424
แบบฝึกการทดลองสุ่มและเหตุการณ์2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.8 MB 48123
แบบฝึกการทดลองสุ่มและเหตุการณ์1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48363
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 671.65 KB 48359
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.43 MB 48192
ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 48249
รายงานครูณัชบทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.44 KB 48393
รายงานครูณัชบทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.08 KB 48100
รายงานครูณัชบทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.53 KB 48374
รายงานครูณัชบทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.39 KB 48224
รายงานครูณัชบทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.79 KB 48382
คำรับรองการปฏิบัติราชการ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 288.71 KB 48146