ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรการนำเสนอข้อมูลด้วยเพาเวอร์พอยต์
ชื่ออาจารย์ : นายณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,20:35  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
ชื่ออาจารย์ : นายณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,20:35  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,20:35  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2557,14:38  อ่าน 900 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
ชื่ออาจารย์ : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2556,13:47  อ่าน 1329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปความรู้คณิตม.ปลายสั้นๆ ชุดที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2554,15:00  อ่าน 1738 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเรื่องกรณฑ์
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2554,10:49  อ่าน 1927 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกตรีโกณมิติ1
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2554,10:40  อ่าน 1599 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 เทอม 2 เรื่องสถิติ
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2554,00:47  อ่าน 17770 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารการเรียนรายบุคคลเรื่องการแสดงความคิดเห็น(สำหรับ ม.5 เทอม 2)วิชาคณิตฯพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2554,23:46  อ่าน 3532 ครั้ง
รายละเอียด..