ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรการนำเสนอข้อมูลด้วยเพาเวอร์พอยต์
ชื่ออาจารย์ : นายณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,20:35  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
ชื่ออาจารย์ : นายณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,20:35  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,20:35  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โน็ตเพลงนางครวญ เถา
ชื่ออาจารย์ : นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2554,10:37  อ่าน 2842 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านหนองอุโลก
ชื่ออาจารย์ : นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2554,15:21  อ่าน 2215 ครั้ง
รายละเอียด..