ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ (วิทยนิพนธ์)
ชื่ออาจารย์ : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2557,14:43  อ่าน 903 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ (ดุษฎีนิพนธ์)
ชื่ออาจารย์ : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2557,14:41  อ่าน 837 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2557,14:38  อ่าน 753 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
ชื่ออาจารย์ : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2556,13:47  อ่าน 1178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปความรู้คณิตม.ปลายสั้นๆ ชุดที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2554,15:00  อ่าน 1579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเรื่องกรณฑ์
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2554,10:49  อ่าน 1800 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกตรีโกณมิติ1
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2554,10:40  อ่าน 1436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 เทอม 2 เรื่องสถิติ
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2554,00:47  อ่าน 16846 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารการเรียนรายบุคคลเรื่องการแสดงความคิดเห็น(สำหรับ ม.5 เทอม 2)วิชาคณิตฯพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2554,23:46  อ่าน 3371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์(คณิตม.4)
ชื่ออาจารย์ : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2554,23:15  อ่าน 2067 ครั้ง
รายละเอียด..