ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลโอเน็ตแยกกลุ่มสาระ ม.6 ปี2555 (อ่าน 1036) 15 ก.ค. 56
เปรียบเทียบโอเน็ตปี53-55 (อ่าน 1132) 15 ก.ค. 56
วันไหว้ครู (อ่าน 1109) 12 มิ.ย. 56
เพิ่มวิทยฐานะ (อ่าน 1138) 28 มี.ค. 56
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสี เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน (อ่าน 5767) 27 มี.ค. 56
เปรียบเทียบ GPA ปี 53-54 (อ่าน 1042) 28 ก.พ. 56
ครูผู้สร้างโลก (อ่าน 1168) 15 ม.ค. 56
ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 (อ่าน 1260) 15 พ.ย. 55
แนวข้อสอบ UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (อ่าน 5156) 27 ก.ค. 55
แจ้งครูเรียน UTQ (อ่าน 1505) 27 ก.ค. 55
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตร 2551 (อ่าน 1924) 25 ก.ค. 55
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (อ่าน 1374) 27 มิ.ย. 55
บันทึกการนิเทศ (อ่าน 1362) 12 มิ.ย. 55
การประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน (อ่าน 4636) 07 มิ.ย. 55
ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารงานวิชาการ (อ่าน 1800) 06 มิ.ย. 55
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) (อ่าน 1301) 08 เม.ย. 55
การพิมพ์บรรณานุกรม (อ่าน 1434) 09 ก.พ. 55
การหาประสิทธภาพของนวัตกรรม (อ่าน 1402) 08 ก.พ. 55
ของฝากจากสมศ.อ.ภูมอดุลย์ (อ่าน 1387) 24 ม.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู (อ่าน 1418) 17 ม.ค. 55
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 1300) 17 ม.ค. 55
แบบ กพ.7 (อ่าน 1563) 07 ธ.ค. 54
แบบขอเครื่องราช รร1 (อ่าน 4493) 07 ธ.ค. 54
แหล่งเรียนรู้ครูปกรณ์สิทธิ์ (อ่าน 1478) 03 พ.ย. 54
แจ้งข่าวคุณครู (อ่าน 1346) 27 ต.ค. 54
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูณัชพล (อ่าน 1666) 07 ต.ค. 54
youtubeการสอนการคูณเลขเร็ว (อ่าน 2317) 07 ต.ค. 54
คู่มือการใช้ BookMarks'2551 (อ่าน 1719) 28 ก.ย. 54
บัญชีค่าจ้างเพิ่ม5% (อ่าน 1192) 15 ก.ย. 54
สทศ.ประกาศสอบวิชาสามัญ 7วิชา (อ่าน 1296) 19 ส.ค. 54
ขอข้อมูลครู ด่วน (อ่าน 1237) 18 ส.ค. 54
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กับคุณครูทุกท่านทราบ (อ่าน 1288) 12 พ.ค. 54