ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 684) 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา(ภาษาไทย) (อ่าน 636) 22 มิ.ย. 61
ประกาศผลการสอบเข้าชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 921) 01 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1192) 01 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบเข้าชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1009) 01 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 732) 29 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 857) 29 มี.ค. 61
ประกาศผลออนไลน์ (อ่าน 881) 07 มี.ค. 61
ประกวดราคาครุภัณฑ์ (อ่าน 773) 27 ก.พ. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา (อ่าน 877) 07 มี.ค. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.9 (อ่าน 859) 07 มี.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้าง การจ้างงาน งานพื้นผิวหินขัด (อ่าน 686) 08 พ.ย. 59
เอกสารการสอบการจ้าง (อ่าน 854) 08 พ.ย. 59
เฉลยข้อสอบ O-NET ปร 2558 (อ่าน 924) 24 ก.ค. 59
ข้อสอบกลาง ม.1-2 (อ่าน 1197) 25 ธ.ค. 58
รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1128) 07 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี 2556 และ ป (อ่าน 909) 07 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี 2556 และ ป (อ่าน 838) 07 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อพัสดุคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงป (อ่าน 886) 07 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (อ่าน 829) 03 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ(ต่อ) (อ่าน 891) 03 ส.ค. 58
บันทึกการนิเทศโดยเพื่อครู (อ่าน 879) 14 ก.ค. 58
แบบบันทึกการนิเทศ (อ่าน 912) 10 ก.ค. 58
กำหนดการนิเทศ (อ่าน 816) 10 ก.ค. 58
การเข้าระบบอินเทอร์เน็ต WiFi โรงเรียนบ่อกรุวิทยา (อ่าน 961) 20 ต.ค. 57
รายละเอียดสอบราคา (อ่าน 945) 14 ต.ค. 57
ประกาศสอบราคา (อ่าน 917) 14 ต.ค. 57
การนำข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 (อ่าน 1065) 24 ก.ย. 57
การดาวน์โหลดและอัพโหลดสมาชิกลูกเสือไซเบอร์ (อ่าน 1039) 24 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ (อ่าน 1031) 16 ก.ย. 57
ตัวอย่างโครงการส่งเทศบาลปี58 (อ่าน 1061) 06 ส.ค. 57
ตัวอย่างโครงการสอน (อ่าน 1117) 30 พ.ค. 57
ตัวอย่างปกโครงการสอน (อ่าน 2126) 30 พ.ค. 57
ปฏิทิน 1/57 (อ่าน 991) 29 พ.ค. 57
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. (อ่าน 1079) 22 ก.พ. 57
ดาวนโหลดข้อสอบโอเน็ตและเฉลยได้ที่ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ฝั่งขวามือ (อ่าน 1110) 20 ม.ค. 57
แนะนำวิธีเรียนเก่ง (อ่าน 1118) 25 ต.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกมาตรฐาน ม.3 ปี2555 (อ่าน 1109) 15 ก.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกกลุ่มสาระ ม.3 ปี2555 (อ่าน 1195) 15 ก.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกมาตรฐาน ม.6 ปี2555 (อ่าน 1052) 15 ก.ค. 56