ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสอบราคา (อ่าน 1128) 14 ต.ค. 57
ประกาศสอบราคา (อ่าน 1082) 14 ต.ค. 57
การนำข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 (อ่าน 1251) 24 ก.ย. 57
การดาวน์โหลดและอัพโหลดสมาชิกลูกเสือไซเบอร์ (อ่าน 1215) 24 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ (อ่าน 1207) 16 ก.ย. 57
ตัวอย่างโครงการส่งเทศบาลปี58 (อ่าน 1202) 06 ส.ค. 57
ตัวอย่างโครงการสอน (อ่าน 1298) 30 พ.ค. 57
ตัวอย่างปกโครงการสอน (อ่าน 2627) 30 พ.ค. 57
ปฏิทิน 1/57 (อ่าน 1137) 29 พ.ค. 57
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. (อ่าน 1258) 22 ก.พ. 57
ดาวนโหลดข้อสอบโอเน็ตและเฉลยได้ที่ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ฝั่งขวามือ (อ่าน 1269) 20 ม.ค. 57
แนะนำวิธีเรียนเก่ง (อ่าน 1239) 25 ต.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกมาตรฐาน ม.3 ปี2555 (อ่าน 1248) 15 ก.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกกลุ่มสาระ ม.3 ปี2555 (อ่าน 1363) 15 ก.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกมาตรฐาน ม.6 ปี2555 (อ่าน 1193) 15 ก.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกกลุ่มสาระ ม.6 ปี2555 (อ่าน 1187) 15 ก.ค. 56
เปรียบเทียบโอเน็ตปี53-55 (อ่าน 1282) 15 ก.ค. 56
วันไหว้ครู (อ่าน 1262) 12 มิ.ย. 56
เพิ่มวิทยฐานะ (อ่าน 1256) 28 มี.ค. 56
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสี เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน (อ่าน 6244) 27 มี.ค. 56
เปรียบเทียบ GPA ปี 53-54 (อ่าน 1179) 28 ก.พ. 56
ครูผู้สร้างโลก (อ่าน 1321) 15 ม.ค. 56
ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 (อ่าน 1399) 15 พ.ย. 55
แนวข้อสอบ UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (อ่าน 5356) 27 ก.ค. 55
แจ้งครูเรียน UTQ (อ่าน 1647) 27 ก.ค. 55
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตร 2551 (อ่าน 2024) 25 ก.ค. 55
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (อ่าน 1510) 27 มิ.ย. 55
บันทึกการนิเทศ (อ่าน 1505) 12 มิ.ย. 55
การประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน (อ่าน 4779) 07 มิ.ย. 55
ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารงานวิชาการ (อ่าน 1889) 06 มิ.ย. 55
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) (อ่าน 1415) 08 เม.ย. 55
การพิมพ์บรรณานุกรม (อ่าน 1565) 09 ก.พ. 55
การหาประสิทธภาพของนวัตกรรม (อ่าน 1558) 08 ก.พ. 55
ของฝากจากสมศ.อ.ภูมอดุลย์ (อ่าน 1507) 24 ม.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู (อ่าน 1563) 17 ม.ค. 55
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 1414) 17 ม.ค. 55
แบบ กพ.7 (อ่าน 1698) 07 ธ.ค. 54
แบบขอเครื่องราช รร1 (อ่าน 4644) 07 ธ.ค. 54
แหล่งเรียนรู้ครูปกรณ์สิทธิ์ (อ่าน 1614) 03 พ.ย. 54
แจ้งข่าวคุณครู (อ่าน 1466) 27 ต.ค. 54