ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การย้อมผ้า
ชื่อนักเรียน : น.ส.อทิญา มะหิงสา และคณะ
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2555,17:04   อ่าน 1586 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประวัติอำเภอเดิมบางนางบวช
ชื่อนักเรียน : นายจักรกฤษณ์ ภูฆัง และคณะ
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2555,17:00   อ่าน 1749 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประวัติลาวครั้ง
ชื่อนักเรียน : นายวสันต์ กาฬภักดี และคณะ
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2555,16:55   อ่าน 1773 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม
ชื่อนักเรียน : น.ส.กชกร เวชกามา และคณะ
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2555,16:52   อ่าน 1716 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประเพณีทำนา
ชื่อนักเรียน : น.ส.วรพรรณ ทองอ้ม และคณะ
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2555,16:47   อ่าน 1552 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประเพณีงานแต่งบ้านหนองป่าแซง
ชื่อนักเรียน : น.ส.วาจา นรสิงห์ และคณะ
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2555,16:42   อ่าน 1612 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประวัติคำขวัญเดิมบางนางบวช
ชื่อนักเรียน : น.ส.นงลักษณ์ ปัสสา และคณะ
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2555,16:35   อ่าน 1658 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจของนักเรียน เกี่ยวกับการสอนของครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใน ส.ห.วิทยาเขตบ่อกรุ
ชื่อนักเรียน : นางสาว สุภาพร สะราคำ และคณะ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2554,18:04   อ่าน 2027 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ้าขาวม้า 5 สี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านหนองกระทุ่ม
ชื่อนักเรียน : นางสาวกรกนก ฐานะพิศุทธิ์ และคณะ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2554,22:25   อ่าน 1842 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ความภาคภูมิใจของประชาชนในหมู่บ้านทุ่งกฐิน เกี่ยวกับสินค้า OTOP ปี 2549 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : นายสุรเชษฐ์ กาฬภักดี และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:52   อ่าน 1670 ครั้ง